Svatební magazín

Pro inspiraci jsme pro Vás připravili souhrn svatebních tradic a zvyků.V dnešní uspěchané době se čím dál tím více snoubenců snaží, alespoň nějakou tu  svatrební tradici dodržet a to je dle našeho názoru správné…

Kdy je nejlepší se vdát?

    Od novoluní do úplňku, kdy dorůstá měsíc – dorůstající měsíc symbolizuje vzrůstající lásku, rodinu a bohatost.

    Úterý – představuje šťastné číslo tři – třetí den stvoření světa, symbol svaté Trojice a svatého přijímání.

    Září – říkávalo se: „Když se v září oženíš či vdáš, bohatství zaručeno máš.“

    Na Nový rok – „Svatba na Nový rok, k věrnosti a lásce skok“.

  Doba masopustu – od Tří králů 6.1. do  Popeleční středy (mezi 4.2. a 10.3.) – masopustní tradice je spojená s průvody maskovaných lidí a byla dříve jakousi veselicí mezi Vánocemi     a Velikonocemi, jsou to radovánky a proto i svatba v tomto období přinášela podle pověr štěstí

   Doba posvícení – celý podzim až do svátku sv. Kateřiny 25.11. – v tomto období přinese konaná svatba štěstí.

Víte,že…?

V Mongolsku nebo i Číně se datum svatby určuje za pomocí rozporcovaného kuřete. Záleží konkrétně na játrech. Pokud játra nevypadají hezky, musí se porcovat kuřata do té doby, než budou játra pěkná. Poté mohou budoucí novomanželé stanovit datum.

Do příprav na svatbu je vždy zapojena rodina i kamarádi a známí. Někdy se ale stane, že se střetnou dva různé pohledy na určitou věc. Jeden takový názorový střet řešili němečtí policisté. Aktérkami sporu se stala matka se svojí dcerou- nastávající nevěstou. Policie po příjezdu našla obě ženy v již značně zdemolovaném bytě, jak po sobě házejí nádobím. Potom co se policistům podařilo obě ženy od sebe odtrhnout zjistili konečně, co bylo příčinou této rodinné roztržky. Důvodem bitky byly svatební šaty a snubní prstýnky, které si budoucí nevěsta vybrala, avšak matce se zdály ošklivé. Takže nevěsty pozor při výběru svatebních šatů a snubních prstýnků.

Ve svatební den:

 Snoubenci předají ve svatební den společně svým rodičům dort.

 Ženich samozřejmě nezapomene na květiny pro maminky a oba snoubenci poděkují za vychování a poprosí o požehnání k sňatku. Dostanou-li požehnání, bude manželství šťastné.

 Při odchodu nevěsty z domu by měla dát maminka nevěsty ,nevěstě drobnou minci do svatební pompadůrky jako symbol bohatství a hojnosti v nové domácnosti.

Každá nevěsta by  pak měla mít ve svatební den :

 Něco nového– jako symbol nového začátku.

 Něco starého– jako symbol zachování rodinné tradice.

 Něco půjčeného– jako symbol toho, že si bude brát k srdci i rady jiných.Půjčená věc by měla pocházet od šťastně provdané ženy, protože tak přenese kousek svého štěstí i na nevěstu. Půjčené mohou být i svatební šaty.

 Něco modrého– Modrá znamená věrnost, lásku a dlouhý život…. Modrý může být podvazek a modrá může být i v kytici.

 Podvazek Modrá symbolizuje věrnost a dříve bývala znakem nevěstiny čistoty.

Svatební závoj .Nevěstě by neměl chybět svatební závoj, aby se k ní nedostali zlí duchové.

Čtyřlístek nebo mince.Do střevíčku si nevěsta vkládá čtyřlístek nebo minci pro štěstí, bohatství a dlouhotrvající lásku.

Rady pro nevěstu

Svatební šaty si nevěsta nesmí ušít sama – zašila by si tak cestu ke štěstí.

Svatební šaty by měly být bílé jako symbol čistoty a věrnosti

Nevěsta nepomáhá péct svatební koláčky, aby neměla nouzi v manželství a uplakané děti.

Na dveřích nevěstina domu by měl být umístěn věnec ozdobený např. břečťanem, který symbolizuje stálost, vytrvalost, přátelství a věrnost

Na svatbu by si nevěsta neměla pořizovat šperky s modrými kameny. Symbolizují modřiny v manželství

Nevěsta nemá vidět svou svatební kytici dřív než o svatebním dnu

Nevěsty by se měly vyhnout svatebním šatům v barvě zelené, fialové a modré – přinášejí do manželství násilí a nepohodu.

Jestliže má nevěsta sestru, neměly by se vdávat ve stejný den, přináší to smůlu.

Mladší sestra by se neměla vdát dříve než starší. Kdyby se vdala dříve, starší by se nemusela vdát vůbec.

Rady pro ženicha

 Ženich nesmí vidět nevěstu ve svatebních šatech, ani šaty samotné do svatebního dne. Nosí to smůlu.

 Ženich by neměl mít na svatbě motýlka, aby nevěstě neuletěl.

 Ženich má na klopě korsáž, ve které je většinou jeden stejný květ jako má kytice nevěsty.

Svatební kytici pro nevěstu vybírá vždy ženich.

Víte že…?

Jedna z čínských etnických menšin má ve zvyku střílet po nevěstě? Ano, čtete dobře! A nestřílí nikdo jiný, než ženich! Strefuje se do nevěsty třemi šípy bez hrotů. Tyto tři šípy musí po obřadu přelomit, což by mělo přivést novomanželům lásku a doživotní soužití.

Rady pro hosty a drůžičky:

Družičky

Družičky by měly být ještě svobodné dívky, které doprovázejí nevěstu na obřad a  měly by mít na sobě šaty, velmi podobné nevěstiným (tento zvyk měl kdysi svůj význam: duchové, kteří chtějí nevěstě uškodit, si ji mají splést s některou z družiček.)

Okvětní lístky

Družičky nebo neteře snoubenců, dcery jejich přátel a podobně rozhazují při cestě k oltáři v čele svatebního průvodu drobné okvětní lístky. Jejich vůně má ke snoubencům přilákat bohyni plodnosti.

Kytice

Kytice nevěsty, kytice maminek a kytice svědků by měly být stylově odlišné, nicméně ve stejném duchu.

 Vývazky

Svatební hosté mají na klopě připevněny svatební vývazky. Ty mohou obsahovat myrtu.

 

Cesta na obřad

Kolona

Zdobí se také kolona vozů svatebčanů. Auto nevěsty je již tradičně nejkrásněji nazdobeno, obvykle rodina volí nejprestižnější vůz, jež má k dispozici. Auto ženicha vyráží jako první. Naopak jako poslední v koloně je auto nevěsty.

 Troubení

Nemělo by se troubit při cestě před obřadem, přináší to prý smůlu.

Zatahování

Svobodní kamarádi zatarasí snoubencům cestu na místo obřadu nejrůznějšími překážkami. Odstraní je, až když ženich za nevěstu zaplatí výkupné. Toto je úkol pro ženichovy kamarády.

Víte že…?

Novomanželé ve Skotsku bývají posypáni nebo polití jakoukoliv nejhůře vypadající a zapáchající substancí, kterou jejich přátelé mohou sehnat. Jsou to často zkažená vajíčka, shnilé jídlo, rybí omáčky, bláto i klobásy. Cokoliv, co byste jako ženich či nevěsta nechtěli na své svatbě mít na sobě. Po tom, co je pár obdařen těmito látkami, vykřikují jejich přátelé co nejvíce nahlas přání štěstí. Někdy se tento nepěkný zvyk týká pouze nevěsty, někdy jen ženicha.

Svatební obřad

 Oltář

Kdo ze snoubenců poklekne k oltáři jako první, ten bude toho druhého poslouchat.

 Snubní prsten

Snubní prsten symbolizuje slib lásky, věrnosti a věčnost spojení. Tento akt odjakživa symbolizuje „neodvolatelnou“ volbu partnera.

 Svíčka

Po celou dobu obřadu i na hostině by měla hořet svíčka Jestliže je její plamen klidný, klidné bude i manželství. Jestliže je plamen třepotavý, manželství bude bouřlivé.

 Vykročení

Kdo pravou nohou, bude hlavou domácnosti, kdo levou, bude pod pantoflem.

Zvyky při odchodu od obřadu

Svatební brána

Svatební brána vždy vyzývá k tomu, aby se jí prošlo. Slouží zároveň jako ochrana a symbolicky znázorňuje přechod mezi dvěma světy, mezi světem známým a neznámým. Stejně jako věnec by měla být bohatě zdobená květinami, břečťanem a pentlemi a vzbuzovat veselou a radostnou náladu.

 Bublifuk,nebo házení rýže na novomanžele značí jejich budouci blahobyt.

Provaz

Po skončení obřadu se před východem z obřadního místa natáhne  provaz, ozdobený květy, stuhami, ale i vším, co  má souvislost  s novomanželi. Vypité lahve, netradiční spodní prádlo..atd. Novomanželům  se dovolí pokračovat v cestě, jen když se ženich vyplatí. Tímto způsobem se ženich vykupuje ze svých mladických hříchů.

 Svatební špalír

Při opouštění místa obřadu vytvoří svatební hosté mezi sebou uličku – špalír. Novomanželé jím musí projít. Dříve se jim v tom rodina a přátelé snažili všemožně nenásilně zabránit. Tento svatební zvyk má opět symbolizovat překonávání nesnází v manželství.

 Chomout

.Po obřadu dostane ženich na krk chomout, který symbolizuje jeho svázání manželstvím. Nevěsta pak dostane bič, aby bylo jasné, kdo bude v rodině vládnout.

Železná koule

Železná koule „přikovaná“ k noze ženicha,symbolizuje ženichovi hříchy z mládí.Přeřezáním řetězu se od svých hříchů oprostí a může tak vstoupit do manželství bez poskvrny.S úkolem aktivně pomáhá i nevěsta.

Kolona

Po obřadu by svatební kolona měla troubit ,jako projev radosti z nově uzavřeného manželství. Okolí se tím dává najevo, že obřad se povedl.

Svatební hostina-příchod

Přenesení přes práh

Ženich by měl nevěstu přenést přes práh a to jak na hostině, tak i doma. Toto prý přelstí zlé duchy, kteří číhají pod prahem. Dalším vysvětlením bylo, že pod sukní nevěsty se mohou zlí duchové skrývat, a proto, když ji ženich zvedně do výše, vytřepe je ven ještě před domem.

Střepy

Při příchodu na svatební hostinu personál restaurace novomanžele přivítá a z podnosu je nechá vybrat si sklenku na přípitek. Po dopití pak na zem nečekaně upustí talíř, který se většinou rozbije. Novomanželé dostanou smetáček a lopatku. Podle toho, jak zametají střepy, se pozná, jak se jim bude ve společné domácnosti dařit. Je to symbol toho, že budou v manželství společně řešit problémy. Také se říká, že kdo se kterého náčiní ujme, se pozná, kdo bude v rodině velet a bude toho druhého „komandovat“(ten s lopatkou).

Svatební hostina

 Poděkování

Před zahájením hostiny děkují novomanželé rodičům za výchovu a nevěsta pronáší řeč k přijetí do rodiny ženicha

Svatební přípitek

Přípitek by měl pronést otec nevěsty, popřípadě některý ze svědků.backyard-wedding-dancing

 Polévka z jednoho talíře

Když novomanželé usednou ke svatebnímu stolu, personál je sváže kolem krku velkým bílým ubrusem. Dostanou jednu lžíci na polévku ze společného talíře. Vzájemně se pak krmí. Pojídání společné polévky z jednoho talíře při svatební hostině představuje spolupráci novomanželů v životě a také rovnost mezi nimi. Druhý význam, který je snad ještě podstatnější, je symbol onoho společného krajíce, z něhož je nutno si brát a dávat rovným dílem. Právě pro tuto výstižnou symboliku je uvedený svatební zvyk dodnes velmi rozšířen.

 Rozkrojení svatebního dortu

Rozkrojení svatebního dortu je jednou z nejstarších tradic. Novomanželé ho mají společně rozkrojit a rozdat, což opět symbolizuje to, že si ve společném životě mají pomáhat. Dle zvyků ten z manželů, který drží nůž (druhý má ruku přes jeho), bude v manželství velet neboli ,kdo bude mít při porcování dortu ruku navrchu, bude mít v manželství navrch. Jiná tradice zase říká, že nevěsta rozkrajuje dort, ale při tom ruku na noži drží i ženich. Symbolicky tak pomáhá své novomanželce a dokazuje jí, že pro ni bude vždy oporou. První kousek podá ženich nevěstě, druhý ona jemu, další nevěsta matce ženicha, potom svojí matce, otci ženicha a svému otci. Nakonec svědkům a všem svatebčanům.Žádný ze svatebčanů by neměl ochutnání svatebního dortu odmítnout, jinak to jemu, ale i novomanželům přinese smůlu.

Víte že…?

  • Dnešní klasický svatební dort pochází z druhu koláče, jenž byl u starých Římanů důležitou součástí svatební ceremonie? Koláč byl rozdělen na malé kousky, které byly hozeny přes hlavu nevěsty. Hosté pak drobky posbírali a snědli. Tento rituál měl prosit bohy, aby požehnali mladému páru spoustu dětí. V hlavní části koláče byl totiž určitý druh mouky. Obilí bylo tenkrát symbolem plodnosti a hojnosti, proto i dort je symbolem plodnosti.

Svatební oslava

 První novomanželský tanec   

Jedná se o první tanec na svatební hostině, který je věnován novomanželům. Bylo zvykem, že klasický valčík novomanželů otevíral parket, ale v dnešní době si novomanželé vybírají písně, které jsou jim něčím blízké. Svatebčané kolem nich mnohdy vytvoří kruh. Poté je většinou daný pořádek, kdo jako další může vstoupit na taneční parket – rodiče, prarodiče, svědci, sourozenci, tetičky a strýčkové, sestřenice a bratranci a nakonec přátelé a kolegové. Je dobré mít někoho, kdo bude tento pořádek hlídat, či se starat, aby na parketu stále někdo s nevěstou a ženichem tancoval, aby parket nezůstal prázdný. Dříve si i v některých krajích musela nevěsta nejdříve postupně zatančit se všemi přítomnými muži.První je sólo novomanželů.K druhému tanci vyzvou novomanželé rodiče svého partnera a třetí tanec je určen sólu s vlastními rodiči.

 Stažení podvazku

Z našich tradic bychom neměli opomenout pikantní a zábavné stahování nevěstina podvazku. Ženich se obvykle musí chopit tohoto úkolu bez pomoci rukou, způsob stahování podvazku zuby je pak obzvlášť peprný a všichni se při něm dokonale baví. Nevěstin svatební podvazek je pak obvykle předmětem dražby a přítomní pánové se předhání v jeho dosažení.

 Házení kyticí

Oblíbenou atrakcí pro svobodné dívky je házení kyticí. Nevěsta si stoupne zády k půlkruhu dívek, aby nevěděla, komu kytku hází. Ta dívka, která kytici ukořistí, se do roka vdá. Kytice by neměla upadnout, to nosí smůlu.

 Svatební šaty

Nevěsta by měla mít na sobě svatební šaty až do půlnoci, pak se chodí převlékat do tzv. půlnočních šatů. Pokud se nevěsta vysvleče ze svatebních šatů dříve než v půlnoci znamená to, že v manželství nevydrží.

 Půlnoční tanec

O půlnoci nevěsta tančí  postupně se všemi svobodnými mládenci ,kteří jsou přítomni v sále a to tak dlouho,dokud se všichni nevystřídají.

Váš velký den si užijte na 100% .

                                                                                                

                                                                                                                                                     Lsd servisComments are closed.