Svatební test

Otestujte si své znalosti svatebních zvyků a tradic.Správné odpovědi  najdete na konci testu.

 

1. Proč nosí nevěsty závoj?

a)   Podle tradice, bylo dovoleno ženichovi a všem hostům spatřit nevěstu, až po obřadu.
b)   Aby byla nevěsta uchráněna před uhrančivými pohledy.
c)   Je to jen módní doplněk, žádná tradice se k němu neváže.

2. Co vyjadřuje modrá barva nevěstina podvazku?

a )  Modrá barva je barva nevinnosti
b)  Modrá značí svobodu a proto musí podvazek ženich nejpozději do půlnoci nevěstě stáhnout.
c)  Modrá je barva soudržnosti,( proto by měl mít ženich minimálně modré trenky.)

backyard-wedding-dancing3. Jaká barva by se neměla objevit v den svatby?
a)  Červená. Je to barva prostopášnosti a hříchu.
b)  Zelená. Značí totiž zradu
c)  Žlutá, přináší trable
4. Proč si vlastně snoubenci vyměňují prstýnky?

a)   V dávných dobách tím ženich prokazoval svoji majetnost a tím i schopnost zajistit rodinu.
b)  Snoubenci tím vyjadřují neodvolatelnou volbu partnera
c)   Aby se odlišili od svobodných.
5. Co podle tradice vyjadřuje železná koule přikovaná k noze ženicha?

a)  Znamená to, že na sebe ženich přejímá tíhu odpovědnosti zabezpečit rodinu.
b)  Má zabránit, aby ženich utekl od oltáře.
c)  Symbolizuje ženichovi hříchy z mládí.

 

6. Co je mimo jiné úkolem svědka ženicha?

a)  Rozdat hostům výslužky.
b)  Pokud ženich nepije alkohol, tak si místo něj s ostatními připíjí.
c)  Zajistit, aby ženich nezaspal .

 

7.Kdy ,podle tradice, odchází novomanželé ze svatební oslavy?

a)   Mohou odejít kdykoli a nemusí se ani rozloučit.
b)  Zůstávají až jako poslední a rozdávají hostům výslužky
c)  Nevěsta odchází o půlnoci a ženich ji následuje až poté, co si připije se všemi ženáči na úspěch svatební noci.

 

8. Kolik pozic má Kámasútra?
a)  183
b)  529
c)  259

 

9.Víte jak dlouhá byla vlečka nevěsty,která je zapsána v Gujnesově knize rekordů,jako nejdelší?
a)  125m
b)  2075m
c)  1200m
10.Co patří mezi nejznámější svatební tradice na korejském poloostrově?
a)  Po obřadu je ženich plácán shnilými rybami
b)  Ženich musí před rodiči nevěsty tančit obřadní tanec tak dlouho,dokud od nich nedostane požehnání.
c)  Svatební noc tráví společně s novomanželi i matka nevěsty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správné odpovědi  1-b,  2-a ,  3-b  ,4-b,  5-c   6-c,  7-a,   8-b,  9-b, 10- aComments are closed.